Episodes

Tarabeat
3 Jul 2022
Marroushti meets Camille from Tarabeat!
26 Jun 2022
Marroushti meets Ehab and Robbie !
Tarabeat
19 Jun 2022
Marroushti & Camille (Tarabeat)
3xOJ
12 Jun 2022
Marroushti meets 3xOJ
DJ PGZ
29 May 2022
Marroushti meets PGZ at Ya Balad Fundraiser!
22 May 2022
Jahan & Tig
salllvage
15 May 2022
Marroushti meets salllvage
24 Apr 2022
Jahan & Heikal
Yasmeen Soudani
3 Apr 2022
Marroushti meets Yasmeen Soudani!
Ezz Monim
20 Mar 2022
Marroushti meets Ezz Monim!