Dhaqalaha Gobalka Victoria ee Sanadka Soo socda shaca laga qaday, yaa gulaystay yasa guldaraystay. Iyo wararka Guud iyo Doorashada Australia 2022.

Tuesday, 3 May 2022 - 8:30pm to 9:30pm
Dhaqalaha Victoria ee 2023
Somali Language Show host Hamdi 2021
Tuesday 8:30pm to 9:30pm
Community news, current affairs and views. Mainly from Australia and also the world for the East African Community in Melbourne and Australia.

Presenter

Hamdi Ali

Topic