Episodes

20 Mar 2023
Ayan Shirwa
14 Mar 2023
Ayan Shirwa and Vida Sunshine and Jess Ibacache
6 Mar 2023
Ayan Shirwa and
20 Feb 2023
Ayan Shirwa and Axmed Maxamed
6 Feb 2023
Ayan Shirwa
30 Jan 2023
Ivy Mutuku and Ayan Shirwa
23 Jan 2023
Kayla and Guled Abdulwasi and Ayan Shirwa
16 Jan 2023
Ayan Shirwa and Carol and Tasnim Sammak